www.2015.com|澳门金沙2015官方网站

昭化分公司7月份设备检修停气计划

广元燃气 2020/07/01 0


尊敬的天然气用户:

为保证燃气设施设备的安全平稳运行,昭化分公司拟定于20207月对以下片区设施设备进行停气维护检修:

71  85011:30  14:0017:20

停气范围:柳桥4

72  85011:30  14:0017:20

停气范围:烛光中学、职高

73  85011:30  14:0017:20

停气范围:欧家河洗车场

74  85011:30  14:0017:20

停气范围:疾控中心

75  85011:30  14:0017:20

停气范围:胜利1(212线沿线靠河边)

76  85011:30  14:0017:20

停气范围:胜利1(212线沿线靠河边)

77  85011:30  14:0017:20

停气范围:胜利1(212线沿线靠南山)

78  85011:30  14:0017:20

停气范围:胜利1(212线沿线靠南山)

79  85011:30  14:0017:20

停气范围:长坝1

710 85011:30  14:0017:20

停气范围:长坝1

711 85011:30  14:0017:20

停气范围:长坝1

712 85011:30  14:0017:20

停气范围:山水盛景

713 85011:30  14:0017:20

停气范围:中医院

714 85011:30  14:0017:20

停气范围:柳桥4

715 85011:30  14:0017:20

停气范围:拣银岩社区

716 85011:30  14:0017:20

停气范围:拣银岩社区

717 85011:30  14:0017:20

停气范围:拣银岩社区

718 85011:30  14:0017:20

停气范围:拣银岩社区

719 85011:30  14:0017:20

停气范围:泉坝村1

720 85011:30  14:0017:20

停气范围:柳桥1

721 85011:30  14:0017:20

停气范围:柳桥2

722 85011:30  14:0017:20

停气范围:柳桥2

723 85011:30  14:0017:20

停气范围:柳桥4

724 85011:30  14:0017:20

停气范围:泉坝村3

725 85011:30  14:0017:20

停气范围:泉坝村2

726 85011:30  14:0017:20

停气范围:泉坝村1

727 85011:30  14:0017:20

停气范围:4S

728 85011:30  14:0017:20

停气范围:长坝8

729 85011:30  14:0017:20

停气范围:祥和审车

730 85011:30  14:0017:20

停气范围:家福门业

请上述受影响用户关好阀门,注意用气安全。望互相转告,由此带来不便,敬请谅解!

备注:1、以上停气检修计划遇雨顺延,

          2、如时间有变,以公司通知为准。

咨询电话:8723992  962677

                     

                                                                     www.2015.com|澳门金沙2015官方网站

                                                                       2020年7月1日