www.2015.com|澳门金沙2015官方网站

经开区部分片区临时停气公告

广元燃气 2020/10/27 0

尊敬的天然气用户:

因燃气管道施工, 经开区部分用户将于2020年 10月28日23时 00分至10月 29日 12时 停气。停气范围:活力村安置点、活力村二组、三组、下西村四组、五组、六组、油库宿舍、建设村一组、三组、王家营工业园。

请以上片区用户关闭好家中燃气阀门,打开家中门窗保持通风,注意用气安全。

望互相转告,由此给您带去的不便,敬请谅解!

咨询电话:962677

                                 

                    

                     www.2015.com|澳门金沙2015官方网站

                         2020年10月27日